در کتاب موج سواری کانال(۱۹۹۷) و در اثر متاخرش در کتاب دزدیدن معصومیت(۲۰۰۰)نمونه هایی از تعلیم و تربیت انتقادی ارائه می دهد که نشان می دهد دوران کودکی و جوانی،مکان و ساخت اجتماعی مبارزه بین نیروها و ایدئولوژی های مخالف است،در دیدگاه ژیرو،کودکی و جوانی مکان پیچیده ایی از امید و امکانات و نیز همچنین سلطه و استثمار است.
ژیرو بطور انتقادی تعلیم و تربیت را در حیطه محلی از مدرسه تا فرهنگ رسانه و زندگی روزمره بکار می برد که به جوانان شکل می دهند،بویژه او نقد پیوسته ایی از بازنمایی ها ارائه می کند که در همان زمان،جوانان وجه المصالحه ای برای مسائل عمومی هستند،طبقه حاکمه رسانه ای و سیاسی حمله بر سیاست ها و برنامه ها و مدارس عمومی را انجام می دهد تا فرصت هایی فراهم کند و امید به جوانان بدهد.ژیرو بازنمایی های جوانان را نظیر آنچه در تبلیغات کالوین کلین است،نقد می کند.تصویربرداری از کاربرد مواد مخدر و سکس غیرمسئولانه در فیلم هایی چون کودکان لری کلارک(۱۹۹۶)و انواع فیلم های شهری بویژه ناسزا گفتن به جوانان رنگین پوست است و با ارائه تصاویر عمومی از جوانان بعنوان فاسد و منحط ،نیاز به نظم و انضباط و کنترل مطرح می کنند.ژیرو در برابر وجه المصالحه قراردادن و تجاری سازی جوانان و ارتقا ایستار یاس و امید،می خواهد اخلاق امید و امکان را تقویت کند،او با مفهوم سازی جوانان به مثابه یک زمین مسابقه،بعنوان عرصه سرکوب و مبارزه می بیند.ژیرو با استدلال از بازنمایی غلط از جوانان در فرهنگ رسانه و وجه المصالحه قراردادن جوانان از طریق گفتمانها و تصاویر منفی رسانه ای انتقاد می کند.او با حمله به جوانان که تقلیل هزینه تحصیلات،مجازات جنایی شدیدتر و سایر اقدامات کیفری را توجیه می کنند،استدلال می کند که این موضوع بخشی از مسئله است نه راه حل.ژیرو فرهنگ و رسانه را به مثابه تعلیم و تربیت می بیند یعنی کاملا مهمتر و در برخی موارد هم مهمتر از مدرسه.او خواستار مطالعات فرهنگی است تا امور ضد تعلیم و تربیت در آموزش را آشکار کند،آموزشی که مدرسه،موسسه و فرهنگ رسانه جریان اصلی آن است.«برای سالها معتقدم که تعلیم و تربیت یک رشته بود که اطراف آن الزامات تنک مایه از مدارس عمومی توسعه یافته است.»(۱۹۹۴)
با این حال،ژیرو یادآور می شود که هویت خودش عمدتا در زمینه فرهنگ عامه و زندگی روزمره شکل می گیرد که بیشتر او را این امور شکل داده اند تا آموزش و پرورش عمومی.
براین اساس،او استدلال می کند تعلیم و تربیت بر حسب جاهای عمومی در شکل دادن،قالب دادن،اجتماعی کردن،آموزش دادن به افراد تئوریزه می شود.در واقع،ژیرو بطور متقاعد کننده ای در بسیاری از کتابهای خود نشان می دهد که فرهنگ رسانه ای دقیقا یک موسسه است که به فرهنگ و زندگی روزمره ما و نیز نهادهایی همچون مدرسه و جاهای فرهنگی مانند موزه ها،پارک های موضوعی و مراکز خرید و مانند آنها شکل می دهند.برای ژیرو سیاست فرهنگ،فضای مفهومی است که بچه ها هم ساخته می شوند و هم تجربه می کنند و هم مورد کشمکش قرار می گیرند.(۲۰۰۰)فرهنگ هم قلمرویی است که در آن بزرگسالان کنترل بر کودکان دارند و هم مکان هایی است که کودکان و جوانان می توانند در برابر جهان بزرگسالان مقاومت کنند و فرهنگ ها و هویت های خود را ایجاد کنند.بنابراین،بطور انتقادی،این مسئله مهم است«متون و تشکیلات فرهنگی است که در آن بچه هاسازماندهی،آموزش و زندگی می کنند»(۱۹۹۴)ژیرو در مطالعه مراسم زیبایی جوانان نشان می دهد که چطور این قلمرو رقابتی،مدلهای بزرگسالان را بر بچه ها تحمیل می کنند،نقش های جنسی مسئله مند و محدود را ترویج می دهند و نشانگرهای تحریک آمیز جنسی در دختران را نشان می دهند.ژیرو رفتار بچه گانه و ناپدیدی بچه گی را نمی گوید بلکه متمرکز بر استثمار بچه ها در این فانتزی کمدی است که در آن بزرگسالان میل شان را به تصویر می کشند و مدلهایشان را بر دختران تحمیل می کنند.نگرانی ژیرو در این است که چگونه بچه ها و جوانان ازطریق فرهنگ مصرفی تجاری مورد استثمار قرار می گیرند و در مقابل،مکانها و فضاهای عمومی برای جوانان وجود ندارد تا موسسات توسعه یابند و ارزشها و روابط اجتماعی همکاری جویانه و دمکراتیک را آموزش دهند، اما بطور روزافزونی جامعه و فرهنگ کالایی و خصوصی شده است.تجزیه و تحلیل ژیرو از تبارشناسی مراسم زیبایی بچه ها در واقع،توجه به منبع فراموش شده ساختار دوران کودکی است که لازم است تعلیم و تربیت فرهنگی انتقادی بکارگرفته شود،بعنوان مثال از تعلیم و تربیت عمومی،می توان گفت،ژیرو مطالعه پیوسته ای از نقش های گوناگون اجتماعی شدن در دوران کودکی،القا ایدئولوژی و تجاری شدن شرکت والت دیزنی انجام داده است.(۱۹۹۹)اولین مطالعه ژیرو در مورد تولید فرهنگی جهان شگفت انگیز
دیزنی است،شعاری که موضع خودش را ژیرو بعنوان کنایه از ایلات متحده یعنی فیلم های خاصDisny Touchstoneپیشنهاد می کند که عمدتا نوجوانان و بزرگسالان را هدف قرار داده است.

بخش اول و دومترجمه را اینجا بخوانید   بخش اول      بخش دوم

دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی