تعلیم و تربیت انتقادی٬مطالعات فرهنگی و دمکراسی رادیکال در چرخش هزاره ایی:مداقه ای در باب آثار هنری ژیرو
هنری ژیرو بعد از چاپ مجموعه کتابهایی که بسیاری از آنها بعنوان آثار مهم در تعلیم و تربیت انتقادی و اموزش و پرورش معاصر شناخته شده است با چرخش به مطالعات فرهنگی در اواخر دهه ۱۹۸۰ با مفاهیم مبسوط ادیبانه و تعلیم و تربیتی به آموزش و پرورش غنا بخشید.این چرخش فرهنگی با امید به بازسازی مدرسه با دیدگاه انتقادی آغاز گردید٬این دیدگاه به ما کمک می کند تا بهتر تغییر فرهنگ و جامعه معاصر در عصرحاضر را بفهمیم.ژیرو مطالعات فرهنگی را با تعلیم و تربیت انتقادی در نظرگرفت که فاقد بسیاری از روایت هاست و کوشش مدام کرد تا تعلیم و تربیت انتقادی و مطالعات فرهنگی را با تعمیق و توسعه شهروند فرهنگ دمکراتیک پیوند دهد.نتیجه ی آن٬تلاقی تعلیم و تربیت انتقادی و مطالعات فرهنگی است که هر دو موضوع تقویت می شوند:جنبه سیاسی و فرهنگی را برای تعلیم و تربیت انتقادی و جنبه شناختی تعلیم و تربیت را برای مطالعات فرهنگی فراهم می کند.ژیرو کوشش اش در راستای تغییر تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش است.ارتقای دمکراسی رادیکال پیوند می دهد.آثار اولیه ژیرو در طول دهه۱۹۷۰و۱۹۸۰بر اصلاح آموزشی تعلیم و تربیت متمرکز بود٬اما تعلیم و تربیت جهت ارتقای دمکراسی رادیکال تغییر یافت.در کتاب تقاطع مرزها (۱۹۹۲)ژیرو «تغییر پارادایم در هر دو آثار نظری و سیاسی »را نوشت.این تغییر پارادایم منحصر به ادغام گفتمانهای نظری جدید پساساختارگرایی و پست مدرنیسم و مطالعات فرهنگی است و سیاست و هویت و تفاوت در گفتمانهای جدید طبقه ٬جنسیت٬نژاد و سکسوالیته گنجانده شده است که پس از دوران ۱۹۶۰تکثیر شد.ژیرو انتقاد می کند آنهایی را که تغییرات انبوه در نظریه اجتماعی در حوزه آموزش و پرورش را نادیده می گیرند و تغییر آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت را در پرتو کردارها٬گفتمانها و پارادایم های جدید جستجو می کند که در دهه ۱۹۹۰چرخش یافته است.یکی از کردارها و گفتمانهای کلیدی جدید که ژیرو علاقمند و توسعه داده٬رشته تکوین یافته مطالعات فرهنگی است.در تصرف اولیه اش از مطالعات فرهنگی٬ژیرو تغییر پارادایم اش را بعنوان محل تقاطع مرزها ارائه کرد که متضمن دیدگاه میان رشته ای و مجزای حوزه هایی مانند آموزش و پرورش٬نظریه اجتماعی و مطالعات ادبی تکیه دارد.در بحث های متا تئوری ٬ژیرو دلایلی برای اهمیت مطالعات فرهنگی در بازسازی آموزش و پرورش معاصر ارائه می کند.برای فهم های جدید فرهنگ٬نیاز به سیاستهای فرهنگی و تعلیم و تربیت است که ورای راست کیشی چپ و راست باشد.تمرکز ژیرو براین است که چطور تغییر شکل اموزش و پرورش و تعلیم و تربیت می تواند در پروژه دمکراسی رادیکال سهیم باشد.از این رو ٬ژیرو از مطالعات فرهنگی استفاده می کند تا تعلیم و تربیت انتقادی را غنا بخشد و تغییر دهد و ابزارهای فکری جدید فراهم کند تا آموزش و پرورش را تغییر دهد.ژیرو استدلال می کند که مطالعات فرهنگی لازم است تا اهمیت تعلیم و تربیت را ببیند تا تعهدش را برای تغییر شکل اجتماعی دمکراسی رادیکال ادامه دهد٬به سخن دقیقتر٬در خوانش های متن گراها و مطالعات مخاطبان آزادانه استفاده می کند که چطور مردم فرهنگ عمومی را بکار می برند و لذت می برند تا حدی که روایت های مطالعات فرهنگی در دهه گذشته یافته اند.برای بیش از یک دهه٬ژیرو بر توسعه ارتباط بین تعلیم و تربیت انتقادی و مطالعات فرهنگی و دمکراسی رادیکال در مجموعه ای از کتابها تمرکز کرد.از جمله این کتابها:تقاطع مرزها(۱۹۹۲)٬زندگی مهلک:چندفرهنگ گرایی و سیاست فرهنگی(۱۹۹۳)٬خشنودی های اشفته:یادگیری فرهنگ عامه(۱۹۹۴)٬فرهنگ های مهاجر(۱۹۹۶)٬موج سواری کانال تلویزیون:نژادپرستی٬رسانه و تخریب جوان معاصر(۱۹۹۷)٬موشی که غرید:آنچه دیزنی تعلیم می دهد(۱۹۹۹)٬دزدیدن معصومیت(۲۰۰۰) و کردارهای ناخالص سیاست عملی مطالعات فرهنگی(۲۰۰۰).این خطوط متقاطع مجموعه آثار تولیدی و غنی٬و حد مرزی نظریه آموزشی٬تعلیم و تربیت٬مطالعات فرهنگی٬نظریه اجتماعی و سیاست دمکراتیک رادیکال.بازسازی تغییر شکل یافته و بین رشته ای اصیلی از آموزش و پرورش٬نظریه اجتماع و ساست است.براساس مطالعات من(نویسنده)٬نوشته های ژیرو در این حوزه در طپل دهه گذشته می باشد.من هم بر محدودیت های آثار ژیرو و هم بر سهم پر اهمیت تغییر آموزش و پرورش و جامعه تاکید کرده ام.جامعه در معرض خطر٬تعلیم و تربیت انتقادی و مطالعات فرهنگی را گسترش داده است نسل بعد را بهبود می بخشد و دمکراسی را زنده نگه می دارد همچنانکه ما به وضعیت خطرناک دمکراسی و فردیت در هزاره جدید وارد شده ایم.
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی